115 millioner kroner til norsk KI-helsebedrift

Bedriften DoMore Diagnostics har utspring fra Forskningsrådets strategiske IKT- fyrtårnprosjekter der DoMore! var ett av tre store banebrytende prosjekter. DoMore Diagnistics AS effektiviserer og gir beslutningstøtte for kreftdiagnostikk og har nå fått en betydelig sum i tøff konferanse fra Det europeiske innovasjonsrådet.

Artikkel kilde: Forskningsrådet

Les hele artikkel her: Read More

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *