– Ikke grunnlag for å si at Sveriges koronahåndtering var den beste

Det er ikke grunnlag for å si at Sveriges koronahåndtering var den beste, mener koronautvalgets leder Øystein Olsen.
Han skriver i en kronikk i Aftenposten at det er tvilsom tolkning av tallmateriale som ligger bak Aftenpostens lederartikkel der det slås fast at Sverige lyktes bedre enn Danmark og Norge.
Olsen mener at Norge lyktes med å forlenge mange eldres liv. At overdødeligheten i Sverige sank utover i pandemien, skyldes at mange allerede var døde, skriver han.
– Den store kostnaden for Sverige under pandemien er derfor et stort antall tapte leveår. Dette blir stående, selv om dødelighetstallene etter hvert jevner seg ut, skriver Olsen.
Han påpeker også at den svenske koronakommisjonen har konkludert med at Sverige burde ha valgt mer kraftfulle og inngripende tiltak i starten av pandemien. (NTB)

Artikkel kilde: NRK

Les hele artikkel her: Read More

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *